سه راه جوشی

سه راه جوشی

 

سه راه جوشی دارای سه انشعاب می باشد که میتواند جهت جریان را تغییر دهد.به حالت T شکل است و در دو نوع سه راهی مساوی و سه راهی تبدیلی تولید می شود و به صورت گسترده ای در شبکه های انتقال میعانات و بخارات مورد استفاده قرار میگیرد.

سه راهی فولادی از نظر نوع اتصال به سه دسته سه راه جوشی،سه راهی ساکت ولد و سه راهی دنده ای تقسیم میشود.سه راه جوشی از نظر متریال به سه دسته کربن استیل،آلیاژی،استنلس استیل تقسیم بندی می شوند.در نوع مساوی هر سه شاخه قطر مساوی دارند و درمستندات به شکل زیر توصیف میشوند:

به عنوان مثال:
TEE 6″ Equal ASME B16.9 WB Wrough Standard ASTM A234 GR.WBP SMLS Wall thickness Schechule 40
یعنی سه راه جوشی مساوی،دارای استاندارد ابعادی ASME B16.9 و استاندارد متریال ASTM A234 و رده ۴۰

در حالت سه راه تبدیلی قطر شاخه انشعاب کوچکتر از قطر تنه اصلی هست.با قطر نامی NPS مشخص می شود و به منظور معرفی ابعاد سه راهی فرضا به شکل “۴*”۴*”۳ که نشانگر قطر تنه اصلی برابر “۴ و قطر انشعاب “۳ می باشد.