عمل گالوانیزاسیون

عمل گالوانیزاسیون


گالوانیزاسیون

عمل گالوانیزاسیون:  ایجاد پوشش گالوانیزه یا روی بر روی آهن را گالوانیزاسیون می گویند. گالوانیزاسیون باعث شده اتصالات در هر شرایط آب و هوایی در مقابل زنگ زدگی و فرسایش مقاوم باشد. مهمترین مسئله در این مسئله این است که پوشش گالوالنیزه نباید هیچ ناخالصی داشته باشند. در صورت وجود هر گونه ناخالصی ممکن است که آهن زنگ بزند. عمل گالوانیزاسیون را می توان در لوله های مختلف اتصالات درز دار و یا بی درز استفاده کرد.سردنده جوشی

 

گالوانیزه چیست؟

آهنی که با روی پوشانده شود را گالوانیزه می گویند. آهن گالوانیزه حتی اگر پوشش شکسته شود زنگ نمی زند. بین آهن و روی یک اتصال الکتروشیمیایی تشکیل می شود که در آن روی به جای آهن به عنوان آند و آهن به عنوان کاتد است. بوشن جوشی

 

زمانی که روی آند است فلزی پست تر و یا فعال تر از آهن است و پتانسیل احیا کمتری نسبت به آهن دارد. در حلبی ها نیز بر روی آهن فلز قلع پوشانده می شود ولی در آن ترکیب آهن آند است و در صورتی که پوشش قلع بشکند احتمال زنگ زدگی در آهن وجود دارد. اتصالات گالوانیزه دارای یک لایه روی است که از آهن را از خوردگی و مواد شیمیایی محافظت می کند.سه راهی جوشی

نظری نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *